Kvalité

Kvalite | Hallbergs Plantskola

Kvalité

Vår starkaste övertygelse och målsättning är att under inga omständigheter tumma på kvalitén. Den vill vi ha som ett adelsmärke. Ett led i detta är att välja växtmaterial som är friskt och väl avpassat för svenska förhållanden. Här spelar E-plantorna en stor roll, vilka kommer med närmare beskrivning lite länge fram.
Man beskriver kvalité med fyra byggstenar, alla lika viktiga:

Fysiologisk
Växtens kondition. Här är det odlingsteknik, hantering, lagring som spelar betydande roll, att växten inte utsatts för torka, långa transporter vid fel tid, frost och tidigare angrepp av växtskadegörare.

Genetisk
Växtens art och sortäkthet. Detta innehåller de faktorer som ger ett bestående odlingsvärde, en härdighet som utlovad för den enligt namnet beställda växten.

Morfologisk
Morfologi betyder formlära. Växtens rätta form. Rätt höjd, antal omplanteringar, antal grenar, välutvecklat rotsytem. Dessa kriterier anges i Kvalitetsregel för plantskoleväxter. Utgiven av GRO:s plantskolesektion.

Sundhet
Växterna har inga skadegörare eller sjukdomar. Dessa faktorer påverkar växtens möjligheter till etablering, överlevnad och tillväxt.


Dessa fyra kvalitets termer är för oss väldigt viktiga. Vi arbetar löpande med vår odlingsteknik för att inte utsätta växterna för stress, eller annan påverkan som skulle innebära att vi inte kan uppfylla dessa fyra. Våra inköp går genom ett fåtal företag som också lägger yttersta vikt vid att uppfylla våra krav. Fungerar inte våra insatser så tar vi helt enkelt bort växten ur sortimentet, samt löpande också informerar våra kunder om våra erfarenheter.